+90 (212) 356 44 46
·
info@coskunhukuk.com.tr
·
Pzt - Cuma 08:30 - 18:00
Bize Ulaşın

Boşanma davası nedir? Hangi şartlar altında gerçekleşir?

Coşkun Hukuk & Danışmanlık Bürosu, gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde ilgili mevzuatta yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermektedir.

Coşkun Hukuk & Danışmanlık Bürosu Tarafından Aile Hukuku Alanında Verilen Hizmetler Nelerdir?

 • Evlilik Sözleşmesi ve Mal Rejimi Sözleşmesi Hazırlanması
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Düzenleme
 • Anlaşmalı Boşanma Davası
 • Çekişmeli Boşanma Davası (Nafaka, Velayet, Tazminat Talepli)
 • Nafaka Davaları
 • İştirak-Yoksulluk-Eğitim Nafakası Davaları
 • Nafakanın Arttırılması Davaları
 • Nafakanın Azaltılması Davaları
 • Velayet Davaları-Velayetin Değiştirilmesi
 • Tazminat Davaları
 • Mal Paylaşımı Davaları
 • Boşanma davasından önce veya boşanma davası devam ederken eşin mal kaçırmasını önlemek için Tasarrufun İptali Davaları
 • Soybağının Reddi ve Düzeltilmesi Davaları
 • Babalık Davası
 • Evliliğin iptali Davaları
 • Ailenin Korunması ve Kadına karşı Şiddetin Önlenmesi hakkında kanun çerçevesinde tedbir kararları
 • Yabancı ülkede boşanma –Tanıma ve Tenfiz Davaları
 • Eşin tasarruf yetkisinin sınırlandırılması

Boşanma Davası

Boşanma, Türk Medeni Kanunu'nun 161 ile 184. maddeleri arasında düzenlenmiş olup boşanma durumu evliliği sona erdiren bir haldir. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma ancak dava yoluyla hâkimin vereceği karar ile mümkündür.

Boşanma Davasının Türleri

Türk Medeni Kanunu’muzda Boşanma; Anlaşmalı Boşanma veya Çekişmeli Boşanma Davası olarak iki türlüdür.

Eşler boşanma, nafaka, velayet, tazminat, mal paylaşımı gibi konularda anlaşma sağladığı takdirde "usulüne uygun bir protokol" ile anlaşmalı boşanma davası açılır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’unun anlaşmalı boşanabilmek için hükmettiği anlaşmalı boşanma şartları;

 • Evliliğini anlaşmalı boşanma yolu ile sonlandırmak isteyen eşlerin öncelikle en az bir yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanmak için eşler, maddi ve manevi tüm hukuki sonuçlar üzerinde uzlaşma içerisinde olduklarını hazırlanacak olan anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde bildirmeleri gerekmektedir.
 • Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin davaya katılmaları zorunludur. Bu zorunluluğun sebebi eşlerin, anlaşma protokolü içerisinde yer alan maddeleri hâkimin önünde de kabul ettiklerini teyit etmesi gerektiğinden kaynaklanmaktadır.
 • Anlaşmalı boşanma davasında eşler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda değillerdir. 1 yıl evli kaldıktan sonra iki eş de boşanmak istediklerini belirttiğinde hâkim, boşanma kararı vermek zorundadır. Böylece aile içinde yaşanan olaylar, dava dilekçelerine geçirilmeden boşanma süreci tamamlanmaktadır.

Ayrıca Anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha az masraf gerektiren ve tarafların en kısa süre içerisinde boşanmalarına olanak sağlayan boşanma şeklidir.

2- Çekişmeli Boşanma Davası:

Eşler arasında Boşanma, Nafaka, Velayet, Tazminat, Mal paylaşımı gibi taleplerden en az birinde dahi anlaşma sağlanamayan durumlarda çekişmeli boşanma davası açılması gerekmektedir. Çekişmeli boşanmada dava eşlerden biri tarafından açılır. Bu davada boşanmak isteyen eş, boşanma haricinde karşı taraftan tazminat, nafaka gibi çeşitli taleplerde bulunabilir. Aynı şekilde kendisine karşı dava açılan eş de boşanmak istiyorsa o da cevap dilekçesinde karşı taraftan tazminat, nafaka gibi taleplerde bulunabilir. Boşanma hususuna ve hangi tarafın tazminat veya nafakaya hak kazanacağına çekişmeli yargılamanın neticesinde hâkimin takdir edecektir. Çekişmeli boşanma davalarındaki süreç, Anlaşmalı Boşanma davalarına göre oldukça uzun olduğunu belirtmek isteriz.

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat Neye Göre Belirlenir?

Burada önemli olan tarafların kusur durumlarıdır. Bir tarafın tazminata hak kazanabilmesi için boşanmaya giden süreçte karşı tarafın daha kusurlu olduğunu mahkeme huzurunda delilleriyle ispat etmesi gerekir.

Yurt Dışında Boşananlar?

Yurt dışında boşananlar veya yurt dışında yabancı biri ile evli olan Türk vatandaşı o ülkenin yetkili mahkemesinde boşandıktan sonra bu boşanma kararını Türk mahkemelerinde onaylatmak zorundadır. Bu onaylatma işlemine "Tanıma Davası" denir.

Yabancı mahkemede boşanılırken mahkeme boşanmanın yanında ayrıca velayete, nafakaya ve tazminata ilişkin karar da vermişse bu takdirde açılacak dava Tenfiz Davası'dır.

Türk Medeni Kanunu'na Göre Hangi Hususlar Boşanma Sebebidir?

Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen sebepler dışında herhangi bir nedenle boşanmaya karar verilmesi mümkün değildir. Türk Medeni Kanunu'nda belirtilen boşanma sebepleri aşağıdaki gibidir;

 • Zina(TMK 161)
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış(TMK 162)
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme(TMK 163)
 • Terk(TMK164)
 • Akıl hastalığı(TMK165)
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması(TMK 166)