+90 (850) 833 04 12
·
info@coskunhukuk.com.tr
·
Pzt - Cuma 08:30 - 18:00
Bize Ulaşın

Kentsel Dönüşüm, İnşaat ve Gayrimenkul Hukuku

 • Bir tarafta apartman ve site yönetimleri ile yapı maliklerine, diğer tarafta inşaat firmaları ve müteahhitlere kentsel dönüşüm danışmanlığı verilmesi,
 • Tapu Müdürlükleri, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ve süreçte ilgili diğer tüm kurumlar nezdinde araştırma ve inceleme yapılması ve mevcut durumların tespiti,
 • Süreç boyunca yapı maliklerinin hukuki toplantılarına iştirak etme,
 • Riskli yapı tespit raporlarının temini ve bu raporlara itiraz edilmesi,
 • Yapı malikleri adına ‘Bina Ortak Karar Protokolü’nün hazırlanması,
 • Süreç içerisinde gerek görülmesi halinde idarenin idari işlemlerine karşı İdare Mahkemeler’inde gerekli davaların ikame edilmesi,
 • İnşaat firmaları ile yapı malikleri arasında sözleşme hazırlanması öncesi görüşmelerin yapılması,
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması,
 • SPK lisanslı değerleme raporlarının alınması için danışmanlık yapılması,
 • Yapı malikleri için kira yardımı, kiracılar için taşınma yardımı başvurularının yapılması,
 • Yapı malikleri ve kiracılar için kredi faiz desteği verilen kentsel dönüşüm kredi başvurularının yapılması,
 • 1/3 azınlık hisselerinin satışı işlemlerinin takip edilmesi ve gerekli başvuruların yapılması.
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin imzalanması akabinde bu sözleşmelerden kaynaklanan ihtilafların mahkemeler nezdinde çözümünün sağlanması için gerekli davaların ikame edilmesi ( geç teslim, ayıplı inşaat, eksik imalat, imara ve projeye aykırı imalat, iskan problemleri, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan her türlü tazminatlar ile ilgili davalar ) ,
 • Taşkın inşaat ve haksız inşaattan kaynaklanan ihtilaflar ile ilgili davaların ikame edilmesi,
 • İpotek tesisi, ipoteğin terkini, sınırlı ayni haklardan kaynaklanan ihtilafların çözümü.
 • Alım-Satım sözleşmelerinin hazırlanması,
 • İzale-i şüyu davalarının takibi,
 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Kira sözleşmelerine ilişkin ortaya çıkmış uyuşmazlıkların çözümü,
 • Tapu tescil davaları,
 • Tapu iptali davaları,
 • Gayrimenkullere ilişkin sair uyuşmazlıklar.


Yardım edecek bİrİnİ mİ arıyorsunuz?

Hemen yardımcı olabiliriz!

+90 (850) 833 04 12

info@coskunhukuk.com.tr
· Pazartesi – Cuma 08:30 - 18:00